تعریف گارانتی اکونومی (اقتصادی)

گارانتی بدنه اکونومی ، یکی از سطوح گارانتی بدنه شرکت امداد خودرو سایپا می باشد که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اهمیت دادن به حق انتخاب مشتریان گروه خودرو سازی سایپا طراحی گردیده است. محصول گارانتی بدنه اکونومی دارای خدماتی مشابه گارانتی بدنه پایه ولی با پوشش های کامل تر از گارانتی بدنه پایه می باشد که در قسمت جدول مقایسه خدمات می توان آن را مشاهده نمود.

محصول/ گارانتی بدنه پایه سرویسهای تحت پوشش
پوشش تصادف کلی
پوشش تصادف جزئی
پوشش سرقت کلی
پوشش آتش سوزی
پوشش سرقت جزئی
پوشش شکست شیشه
پوشش بلایای طبیعی(بجز سیل ، زلزله و آتشقشان)
حذف ماده 10/نوسان قیمت
حمل خودروسانحه دیده غیر قابل حرکت
سقف دفعات استفاده از خدمات جبران خسارت تا 4 بار
فرانشیز فرانشیز صفر در خسارت اول
ااعمال فرانشیز پلکانی20الی40درصد در تصادفات و سوانح دوم تا چهارم
اعمال فرانشیز 20%در سرقتها
اعمال فرانشیز مضاعف10%در مواردیکه کمتر از3سال از اخذ گواهینامه گذشته باشد یا سن راننده کمتر از 23سال باشد
اعمال فرانشیز50% در قطعات مصرفی
تخفیفات و جرائم خرید و تمدید عدم استفاده از بیمه بدنه(صرفا یکبار): 25%
عدم استفاده از گارانتی بدنه:
سال اول 25%
سال دوم40%
سال سوم55%
سال چهارم70%
پرداخت نقدی: 10%
خودرو نو(تا 3ماه از تاریخ فاکتور خودرو): 20%
استفاده 3بار و بیشتر از خدمات: جریمه 25%
​شرح خدمات

کلیه خودروهای سواری و تجاری سبک گروه خودروسازی سایپا با عمر زیر5 سال(در سال پنجم به بالا ، صرفاً امکان تمدید میسر می باشد).

از طریق مراجعه حضوری همراه با خودرو به نمایندگی های مجاز سایپا

مدارك مورد نیاز : كارت خودرو

مراجعه حضوری همراه با خودرو به شرکت امدادخودرو سایپا به آدرس : کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران به کرج –ضلع جنوب غربی چهارراه- واحد فروش

توجه : خرید این اشتراک پس از بازدید خودرو بر اساس ضوابط و قوانین شرکت امکانپذیر می باشد .

قیمت این اشتراک پس از بازدید خودرو و بر اساس ضوابط و قوانین شرکت تعیین می گردد .

نقدی

روزشمار پرداخت شارژ (اقساط)

جهت اطلاع از نحوه دریافت خدمت، لطفاً به دفترچه راهنما گارانتی بدنه پایه مراجعه نمایید.​