اپلیکیشن امداد خودرو

با نصب اپلیکشین امداد خودرو سایپا میتوانید از تمامی خدمات امداد رسانی خودرو های گروه سایپا مانند درخواست امداد، درخواست خدمات در محل، پیگیری درخواست ها، خدمات گارانتی بدنه و خرید اشتراک امداد در سرتاسر کشور بهره مند شوید